Saturday, 14 April 2012

BAHASA MELAYU PEMAHAMAN 011


  • Kemahiran Bahasa (tatabahasa):
              soalan 1-30
              masa yang dicadangkan 30 minit

  • Kemahiran Membaca dan Memahami (kefahaman):
               soalan 31-40
               masa yang dicadangkan 15 minit
              

No comments:

Post a Comment