Saturday, 14 April 2012

PANDUAN MENJAWAB SOALAN TATABAHASA


  • Baca arahan dengan teliti.
  • Garisi kata atau frasa yang boleh menjadi kata kunci soalan.
  • Baca soalan dengan berhati-hati.
  • Garisi kata kunci dalam soalan. Sekiranya soalan itu soalan bergambar, teliti gambar yang diberi.
  • Baca jawapan dengan cermat.
  • Pangkah jawapan yang dianggap salah sama sekali.
  • Bagi soalan berbentuk ROMAN gunakan teknik PILIH BUANG.                   

                 

No comments:

Post a Comment