Saturday, 14 April 2012

PEMAHAMAN


  • 40 soalan
  • 30 soalan tatabahasa 10 soalan kefahaman
  • Pilihan jawapan a,b,c / a,b,c,d
  • 50 minit
  • Hitamkan jawapan
  • Bergambar
  • Objektif aneka pilihan

No comments:

Post a Comment