Saturday, 14 April 2012

PANDUAN MENJAWAB SOALAN PEMAHAMAN


  1. Baca arahan.
  2. Baca petikan sebanyak 2 kali..
  3. Baca soalan dan cari jawapan dalam petikan.
  4. Garis jawapan dalam petikan.
  5. Jawab soalan dan semak.

KELEMAHAN CALON MENJAWAB KERTAS SOALAN PEMAHAMAN 011
  1. Tidak memahami maksud perkataan.
  2. Sukar membuat pilihan jawapan 'perangkap'
  3. Keliru dengan ayat salah/ betul.
  4. Tidak menguasai kosa kata.
  5. Tidak membaca petikan semasa menjawab.

No comments:

Post a Comment